Satul Lipia este atestat documentar, pentru întâia oară, în timpul domniei lui  Radu cel Mare (1495-1508). 

„.ro”

În secolul al XVIII-lea locuitorii acelei așezări munceau pe o moșie ce aparţinea de mânăstirea Căldăruşani, iar aceștia primeau ca răsplată pe zi, pentru activitatea desfășurata, „o pâine în formă de lipie”. Acei localnici erau numiți, atât de cei din partea locului cât și de cei din împrejurimi: „lipieni”. 

Bătrânii lipiei spun că satul nostru s-a  numit inițial Lupia, pentru că, la acea vreme,  gospodăriile din zonă erau frecvent vizitate de lupii  din pădurile Vlăsiei.

Puteți contribui la dezvoltarea lipia.ro scriind la adresa posta@lipia.ro